Zespół Zabudowy Mieszkaniowej przy ul. Kapelanów AK w Warszawie – Etap II

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy UNIBEP S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn CMC pod fundamentami zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kapelanów Armii Krajowej w Warszawie.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poniżej powierzchni terenu stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych do głębokości 1,35-5,45 m n.p „0” Wisły. Poniżej gruntów nasypowych zalegają mady wykształcone w postaci twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych, glin piaszczystych i piasków gliniastych. Mady przewarstwione są gruntami organicznymi – torfy i namuły występują do rzędnych -1,75-2,15m n.p „0” Wisły. Poniżej na całym terenie występują piaski średnie i piaski grube w stanie średnio zagęszczonym.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC pod fundamentami projektowanego budynku. Wykonano łącznie 968 szt. kolumn o średnicy 360 mm, o sumarycznej długości 4703,6 mb.