Zbiorniki na nawóz RSM wg systemu Wolf w Wałyczu

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – PBDI S.A. z siedzibą w Toruniu, wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC pod zbiorniki na nawozy RSM wg systemu Wolf w Wałyczu.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego. Wykazało ono zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości maksymalnej ok. 5,0m p.p.t. Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości od 1,36 do 1,63m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie konstrukcji zbiorników oraz warunków gruntowych występujących na terenie inwestycji, przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm. Firma Menard Sp. z o.o. wykonała łącznie 90 szt. kolumn CMC pod płytę fundamentową, o łącznej długości 600 mb.