Wzmocnienie podłoża pod zespół budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Trzcińskiego w Inowrocławiu

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Inwestora – firmy P.P.H.U BUDREW wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC pod fundamenty zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Trzcińskiego w Inowrocławiu.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby inwestycji oraz dwóch sprawdzających sondowań CPT. Od powierzchni zalegają grunty nasypowe i organiczne w postaci namułów i piasków humusowych; poniżej nawiercono twardoplastyczne gliny piaszczyste, lokalnie na głębokości 9,2 m p.p.t. piaski drobne. W nasypach, namułach oraz glinach nawiercono wodę gruntową w postaci sączeń; zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,6 ÷ 2,0 m p.p.t. W utworach wodno-lodowcowych zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,7 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm, o długości 7,0 – 8,5 m. Ze względu na podniesienie rzędnej posadowienia budynku oraz na podstawie wskazań aparatury pomiarowej długość kolumn została zwiększona (8,60 ÷ 11,40m).
Firma Menard Polska w ramach realizacji inwestycji wykonała 58 sztuk betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC.