Wzmocnienie podłoża ścieżki rowerowej i pieszej przy zachodnim brzegu Jeziora Domowego Dużego w Szczytnie

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Zaprojektowany odcinek ścieżki rowerowej i pieszej o długości 139m położony jest wzdłuż części zachodniego brzegu Jeziora Domowego Dużego w północnej części miasta Szczytno. Rozpoznanie geologiczne wykazało na tym terenie słabe grunty organiczne do głębokości 6m. Konieczne zatem było zaprojektowanie wzmocnienia podłoża, które zarówno spełniało by kryteria ekonomiczne, jak i warunek dopuszczalnych osiadań użytkowych.

Warunki gruntowe

Przeprowadzona analiza warunków geologiczno – inżynierskich potwierdziła, że na badanym obszarze zalegają nienośne grunty organiczne: torfy, namuły oraz gytie, charakteryzujące się dużą ściśliwością i niskimi oporami na ścinanie. Słabe grunty organiczne zalegają do głębokości około 6m, poniżej zalegają grunty nośne: piaski średnie ze żwirami.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zainstalowała 857 szt. drenów pionowych o średniej długości 6,5m. Wykonanie wzmocnienia w technologii drenów pionowych przyśpieszyło konsolidację i pozwoliło na bezpieczne wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej.