Wzmocnienie podłoża pod budynek łącznika przy Szkole Podstawowej nr 94 w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy REM-BUDEX wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC pod fundamenty budynku łącznika przy projektowanej Sali gimnastycznej SP nr 94 w Warszawie przy ulicy Cietrzewia 22a.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby inwestycji. Od powierzchni zalegają nasypy niekontrolowane, poniżej grunty spoiste plastyczne i twardoplastyczne w postaci glin pylastych i piaszczystych i pyłów przewarstwionych piaskami drobnymi i średnimi z domieszkami żwirów. Wodę nawiercono na rzędnych 26,59 ÷ 27,28 m n.p.”0”Wisły; zwierciadło sta bilizowało się na rzędnych 27,81 ÷ 27,98 m n.p.”0” Wisły.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm, o długości 5,7 m. Na podstawie parametrów wiercenia długość kolumn została zwiększona (6,40 ÷ 11,80m).
W ramach realizacji inwestycji wykonaliśmy 84 sztuki betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC.