Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami żwirowo – betonowymi na linii kolejowej nr E-65 – Gdańsk Południowy

Technologie użyte:

Branża:

  • kolej

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Wzmocnienie podłoża na linii E 65 było jednym z elementów modernizacji w/w linii na trasie Gdynia— Warszawa. Prace przeprowadzono w km 326,150-326,250 w technologii kolumn formowanych przy pomocy wibratora wgłębnego z rdzeniowym podawaniem kruszywa. Metoda ta umożliwiła wykonanie efektywnego wzmocnienie podłoża pod nowo wykonywaną linią kolejową oraz pozwoliła zapobiec nadmiernym i nierównomiernym osiadaniom podłoża.

Warunki gruntowe

Bezpośrednio pod nasypem kolejowym o wysokości 1 m znajdowały się niekontrolowane nasypy o miąższości ok. 2 m o bardzo zróżnicowanych parametrach geotechnicznych. Poniżej zalegały grunty organiczne w postaci torfu, namułu w stanie plastycznym oraz piasku przewarstwionego namułem. Miąższość gruntów organicznych wahała się od 2-3m. Poniżej zalegały nośne grunty piaszczyste w postaci średnio zagęszczonych oraz zagęszczonych piasków średnich oraz drobnych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard na budowie ESC Gdańsk Etap I wykonała ok. 1100 szt. kolumn betonowych (średnica min. 600mm) z poszerzoną stopą żwirową. Do wykonania kolumn została wykorzystana specjalnie zaprojektowana mieszanka betonowa oraz dobrze zagęszczalne kruszywo. Zastosowana technologia zagwarantowała uzyskanie małych osiadań resztkowych oraz wysokich współczynników stateczności globalnej. Kolumny betonowe z poszerzoną stopą żwirową zostały wykonane przy pomocy wibratora wgłębnego.