Wzmocnienie podłoża pod Farmę Wiatrową Białczyn

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe 

Opis projektu

Na zlecenie firmy „BIASA” Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia farmy wiatrowej Białczyn, gmina Pieniężno, powiat braniewski. Wzmocnienie zaprojektowano pod turbinami T1, T2 oraz T3. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia bezpośredniego obiektu, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że rozpatrywany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. W górnych warstwach zalegają grunty drobnoziarniste, natomiast poniżej znajdują się gliny spoiste plastyczne oraz twardoplastyczne.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał łącznie 180 szt. kolumn betonowych CMC. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 9,5-15m. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektów.