Wzmocnienie podłoża pod Elektrownię Wiatrową VESTAS V80

Technologie użyte:

Branża:

  • Elektrownia wiatrowa

Opis projektu

Na zlecenie firmy Mega S.A., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanej Elektrowni Wiatrowej VESTAS V80, obręb Kruszynki gmina Brodnica. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia bezpośredniego obiektu, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych poniżej powierzchni terenu stwierdzono występowanie glin piaszczystych. Bezpośrednio poniżej tych warstw znajdują się warstwy piasków średnich i drobnych. Grunt nośny stanowią tutaj piaski. Zwierciadło wody ustabilizowało się na poziomie 2,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał łącznie 154 szt. kolumn przemieszczeniowych CMC, których średnia długość wynosiła ok. 5-6 m. Łączna długość kolumn wyniosła około 850 mb. Założenia projektowe zostały potwierdzone w trakcie wykonywania robót dzięki odczytom kontrolnym parametrów w maszynie oraz przeprowadzonym z sukcesem próbnym obciążeniem kolumn.