Wzmocnienie podłoża dla dojazdu do mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna w ciągu drogi krajowej nr 90 na odcinku od km 6+660 do km 10+915

Technologie użyte:

Branża:

  • mosty i wiadukty

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

W celu połączenia miasta Kwidzyń z autostradą A-l zaprojektowano przeprawę mostową na rzece Wiśle. Odcinek dojazdowy do mostu przebiegał w nasypie oraz składał się z dwóch pasów ruchu oraz pasa awaryjnego o łącznej długości ponad 800 m. Nowa droga, która połączyła Kwidzyn z krajową „jedynką” miała blisko 12 km. W celu wyeliminowania nadmiernych osiadań podłoża spowodowanych złożonymi warunkami gruntowymi konieczne było wykonanie wzmocnienia.

Warunki gruntowe

Budowa geologiczna oraz parametry geotechniczne gruntu cechowały się zróżnicowaniem i złożonością. Powodem jest lokalizacja całego odcinka górnych warstwach zalegały głównie gliny w różnym stanie plastyczności (0,5 — 5 m p.p.t.) w niższych warstwach nieskonsolidowane namuły, gliny pylaste miejscami torfy (3,5 — 10,5 m.p.p.t.) poniżej znajdowały się piaski drobne i średnie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża słabonośnego metodą wymiany dynamicznej dla dojazdu do mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna w ciągu drogi krajowej nr 90 na odcinku od km 6+660 do km 10+915. Zaprojektowano i wykonano 2216 sztuk kolumn o sumarycznej długości równej 10687,4 mb i średnicy 2-2,7m.