Wzmocnienie podłoża pod budynek rozbudowy Ośrodka Kształcenia w Giżycku

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

Opis projektu

Realizacja projektowa polegała na rozbudowie istniejącego budynku dydaktycznego Ośrodka Kształcenia Zawodowego. Obiekt zaprojektowano jako trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony z istniejącym budynkiem dydaktycznego Ośrodka Kształcenia Zawodowego poprzez łącznik komunikacyjny. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe występujące w obszarze posadowienia, zaprojektowano wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że rozpatrywany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. Od powierzchni do głębokości około 2,5m występują nasypy niekontrolowane. Poniżej znajduje się warstwa namułów o miąższości 2 metrów. Grunt nośny stanowią tutaj piaski.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał łącznie 100 szt. kolumn betonowych CMC. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 5-6m. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektu.