Technologie stosowane w Menard mają zastosowanie przy zabezpieczaniu skarp i osuwisk. Zabezpieczenia skarp w zależności od charakteru, warunków gruntowych i geometrii wymagają odpowiedniego dobrania technologii.  

W celu przecięcia powierzchni poślizgu stosuje się rożne metody wzmocnienia podłoża gruntowego w szczególności kolumny betonowe CMC, pale przemieszczeniowe, kolumny żwirowe lub kolumny DSM. Możliwe jest także zastosowanie wierconych pali fundamentowych typu CFA zwieńczonych oczepem. Oczepy bywają niejednokrotnie kotwione za pomocą kotew gruntowych . Przecięcie powierzchni poślizgu w obrębie skarpy wykonuje się za pomocą gwoździ gruntowych. Gwoździe gruntowe najczęściej stosowane są w technologii żerdzi samowiercących różnych. Średnica długość i rozstaw gwoździ gruntowych dobierana jest w oparciu o obliczenia geotechniczne po wykonaniu odpowiedniej jakości badań geologicznych.