Pale wiercone wykonywane są różnego rodzaju świdrami, usuwającymi urobek na powierzchnie terenu, przemieszczającymi go w kierunku poziomym od osi wiercenia lub z użyciem obu zjawisk jednocześnie

Kluczowe elementy

Co to jest?

Stosowane świdry dzielimy na usuwające urobek lub przemieszczające urobek: przemieszczeniowe i pól-przemieszczeniowe.

Podstawowe zasady

W przypadku klasycznych rozwiązań pale wiercone najczęściej stosuje się zbrojenie elementów betonowych na pełnej długości oraz konstrukcyjne połączenie z fundamentem obiektu. Te same pale wiercone wykonane w celu wzmocnienia podłoża z reguły nie stosuje się do połączenia konstrukcyjnego z konstrukcją nadziemną.

Zastosowanie

Zbrojenie elementów (kolumn) stosuje się przeważnie ze względów wykonawczych, a często nie stosuje w ogóle. Między fundamentem, a głowicami kolumn często stosowana jest warstwa transmisyjna z gruntu, kruszywa lub chudego betonu. Charakterystyczną cechą projektu jest zastosowanie modelu obliczeniowego uwzględniającego właściwości nośne gruntu otaczającego.