Kolumny, pale przemieszczeniowe betonowe CMC/FDC/CSC (ang. Controlled Modulus Columns/ Full Displacement Columns/ Controlled stiffness columns) to technologia opatentowana przez firmę Menard na początku lat 90’. Szybkość wykonania, brak urobku oraz niewielkie osiadania to tylko niektóre cechy wyróżniające kolumny CMC wśród innych technologii wykonywania kolumn. Z uwagi na znaczne nośności, kolumna betonowa CMC szybko stała się ekonomiczną alternatywną metodą do palowania gruntu.

Kolumny betonowe są jedną z najbardziej popularnych metod wzmocnienia podłoża gruntowego. W większości wypadków wykonuje się je w technologii kolumn przemieszczeniowych lub półprzemieszczeniowych typu CFA.

Kluczowe informacje

Co to są kolumny przemieszczeniowe CMC?

Kolumny przemieszczeniowe CMC to technologia wzmacniania gruntu wykonywana za pomocą świdra przemieszczeniowego o specjalnie zaprojektowanym kształcie. Podczas pogrążania świdra w podłoże za pomocą palownicy, grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, a przemieszczany w kierunku poziomym do osi otworu, co powoduje jego dogęszczenie. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn współpracujących jako jednolita struktura o zwiększonej nośności. Proces wykonywania kolumny nie powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu i nie generuje niebezpiecznych dla otoczenia wibracji.

Podstawowe zasady

Kolumny CMC służą do zwiększenia nośności oraz zmniejszenia osiadań w gruntach nienośnych lub słabonośnych. Kolumny wykonywane są przez warstwy gruntów słabych aż do warstw nośnych, gdzie następuje ich zakotwienie. Podczas wiercenia rejestrowane są parametry wykonania kolumny, co pozwala zapewnić jej ciągłość oraz umożliwia stałą kontrolę stanu gruntu w danym miejscu. Obciążenia od konstrukcji są przenoszone na podłoże i kolumny w sposób podatny poprzez warstwę transmisyjną lub w sposób sztywny poprzez fundament. W zależności od sił w przekroju, kolumny CMC zbroi się koszami zbrojeniowymi lub kształtownikami stalowymi. Kolumny te mają na ogół średnicę od 250 do 600 mm, a długość może dochodzić nawet do 30m.

Zastosowanie

Kolumny/pale CMC można stosować w niemal każdych warunkach gruntowych. Technologia sprawdza się w m.in. w luźnych piaskach, miękkoplastycznych glinach, gruntach organicznych (torf, namuł, gytia) o wilgotnościach powyżej 100% oraz w gruntach pochodzenia antropogenicznego (nasypy niekontrolowane, zwałowiska).

CMC techniques for soil

Przeczytaj aktualności i artykuły związane z technologią kolumn przemieszczeniowych CMC: