Drenaż fundamentów za pomocą drenażu pionowego VD to technologia ściśle związana ze zjawiskiem konsolidacji. Realizowana wraz z nasypem przeciążającym jest jedną z najbardziej sprawdzonych i niewątpliwie najtańszych metod wzmacniania podłoża gruntowego.

Kluczowe elementy

Co to jest?

Konsolidacja gruntu to proces kompresji gruntu pod własnym lub zewnętrznym obciążeniem. Mechanizm konsolidacji oparty jest na zmniejszaniu się przestrzeni porowej (a więc też objętości gruntu) połączony z wyciśnięciem wody ze szkieletu gruntowego. Konsolidacji ulegają różne grunty mineralne (szczególnie istotna jest ona w przypadku iłów i innych gruntów spoistych) oraz organiczne (np. torf, gytie i inne).

Podstawowe zasady

Pionowy drenaż terenu polega na zainstalowaniu prefabrykowanych drenów w podłożu, które przyspieszają konsolidacje gruntów nieprzepuszczalnych. Dreny pionowe to płaskie, plastikowe, elastyczne przewody o przekroju okrągłym lub owalnym, które po zainstalowaniu w odpowiednim rozstawie, kilkadziesiąt razy zwiększają przepuszczalność podłoża. Aby przyspieszyć drenaż fundamentów, wraz z drenażem pionowym stosuje się tymczasowy nasyp przeciążający. Drenaż pionowy stosowany jest najczęściej w gruntach spoistych pod nasypami drogowymi lub parkingami.

Zastosowanie

Przy realizacji projektów etapami, które są rozciągnięte w czasie, zastosowanie technologii drenów pionowych może okazać się bardzo wydajne i ekonomiczne. Drenaż fundamentów tą technologią można spotkać przy realizacji obiektów liniowych, takich jak: nasypy drogowe lub kolejowe. Technologię VD przy drenażu terenu stosuje się również w połączeniu z innymi technologiami Menard, np. Konsolidacja Próżniowa Menard MV czy Dynamiczne Zagęszczenie DC. Dreny uzdatniają grunt, znacznie przyspieszając czas konsolidacji. Drenaż pionowy to metoda, która często stanowi jedyną alternatywę wobec wykonania posadowienia pośredniego na palach, szczególnie gdy w podłożu występują grunty organiczne o dużych wilgotnościach i miąższościach, przekraczających kilkanaście metrów. Długości drenów mogą osiągać nawet 50m. Technologię drenażu pionowego, prócz gruntów organicznych (torfy, namuły, gytie), można z powodzeniem stosować w gruntach spoistych miękkoplastycznych (gliny).

CMC techniques for soil