Kolumny podatne MSC • Menard Kolumny podatne MSC • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Posadowienie hal magazynowych, niewielkich budynków mieszkalnych, konstrukcje parkingów oraz różnego rodzaju posadzek zmuszają do szukania nowych technologii wzmacniania podłoża, które oprócz zapewnienia warunków projektowych pozwolą na szybką i ekonomiczną realizację niewielkich konstrukcji. Kolumny MSC wzmacniają podłoże, co powoduje, że coraz częściej stają się one wydajnym uzupełnieniem technologii kolumn betonowych, żwirowych, cementowych czy wapiennych. Technologia MSC ma bardzo szerokie i uzasadnione ekonomicznie zastosowanie w przypadku występowania warstw gruntów organicznych (tj. torfów, namułów, gytie).

Opis

Kolumny MSC, służące do wzmacniania podłoża, należą do grupy technologii przemieszczeniowych. Oznacza to, że w trakcie formowania trzonu kolumny grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, ale przemieszczany w kierunku poziomym do osi otworu. Do ich wykonania najczęściej stosuje się specjalnie dostosowaną stalową rurę, która w miejscu złącza z jednostką sprzętową jest połączona z narzędziem generującym wibracje pionowe. Ciężar narzędzia, wibracje oraz siła docisku maszyny powodują pogrążanie się rury na projektowaną głębokość. Po uzyskaniu żądanej głębokości następuje podciąganie narzędzia do góry przy jednoczesnym pompowaniu odpowiednio dobranego iniektu. W rezultacie uzyskujemy kompozyt gruntu i kolumn, współpracujących jak jednolita struktura o zwiększonej nośności. Proces wykonywania kolumny nie powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu, a generowane w płaszczyźnie pionowej wibracje o małej częstotliwości nie wpływają na konstrukcje budynków, nawet gdy prace wykonywane są w ścisłej zabudowie. Wydajności prac dochodzą do kilkuset metrów bieżących kolumn na zmianę.
Podczas wykonywania kolumn MSC rejestrowane są takie parametry kolumny, jak: głębokość wykonania, zużycie iniektu czy pobór energii wibratora. Czynna analiza tych odczytów daje możliwość ciągłej kontroli jakości wykonania kolumn oraz weryfikacji warunków gruntowych w danym miejscu.

msc

Zastosowanie

Technologia MSC ma zastosowanie w przypadku występowania warstw gruntów organicznych (tj. torfów, namułów, gytie) oraz gruntów spoistych o stopniu plastyczności IL>0,6 o miąższości do 6,0m. Ze względu na możliwość wykonywania w/w kolumn w bardzo gęstej siatce, metoda ta znajduje swoje zastosowanie przy wzmacnianiu gruntu pod posadzki przemysłowe obiektów wielkopowierzchniowych, hali magazynowych i sprzedażowych oraz różnego rodzaju płyt fundamentowych, umożliwiając ich oszczędne zbrojenie. Stosowana jest również jako wzmocnienie podłoża pod parkingi, ciągi piesze oraz drogi, szczególnie gdy mamy do czynienia z bardzo niskimi nasypami lub brakiem możliwości odpowiedniego skonstruowania warstwy transmisyjnej.

MENARD 005
MENARD 009

Jako medium nośne trzonu kolumny, stosowany jest odpowiednio zaprojektowany iniekt (cementowy, wapienny, cementowo-wapienny z domieszkami popiołów i ulepszaczy chemicznych lub mieszanka cementowo-piaskowa, cementowo-wapienno-piaskowa), którego parametry dobiera się zgodnie z wymaganiami projektowymi. Trzon kolumny ma średnicę od 0,15 m do 0,30 m w zależności od stanu gruntów wzmacnianych i ich podatności bocznej. Najczęściej rozstaw kolumn przyjmuje się w zakresie od 1,0m do 2,5m, stosując rozmieszczenie prostokątne bądź trójkątne.

zdjęcia 9 1
zdjęcia 12
Skip to content