Pale CFA • Palowanie • Kolumny betonowe CFA • Menard Pale CFA • Palowanie • Kolumny betonowe CFA • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Uniwersalność, prostota, stosunkowo wysoka efektywność, a także stosunkowo niski koszt i cena pali CFA w stosunku do innych technologii spowodowały, że to właśnie pale CFA to technologia, która jest jedną z najczęściej stosowanych rozwiązań posadowienia.

Na czym polega palowanie?

Kolumny betonowe CFA wykonuje się przy pomocy świdra ślimakowego, który wwiercany jest na głębokość odpowiadającą tej jaką ma pal CFA. Istota metody polega na specjalnej konstrukcji świdra i technologii procesu wykonania. W centralnej części świdra znajduje się przewód rdzeniowy zamknięty podczas pogrążania i otwarty w czasie podciągania. Takie rozwiązanie umożliwia formowanie kolumn w sposób ciągły. Równocześnie w trakcie podciągania następuje wynoszeniem gruntu/urobku na powierzchnię terenu. Dodatkowo świder, wkręcając się w grunt, rozpycha go na boki i częściowo zagęszcza. Specjalnie dobrana mieszanka betonowa, o odpowiedniej konsystencji i kruszywie, ściśle wypełnia przestrzeń pod świdrem. Pompowanie betonu następuje pod ciśnieniem rzędu 200 ÷ 600 kPa. Prędkość podciągania świdra oraz pompowana pod ciśnieniem świeża mieszanka betonowa zapewnia pełną stateczność otworu w czasie wykonawstwa. Beton szczelnie wypełnia otwór tworząc pale betonowe. Najczęściej technologia ta stosowana jest jako palowanie CFA, wtedy bezpośrednio po wypełnieniu otworu mieszanką betonową wprowadza się zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego. Formowanie trzonu kolumny należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z wyniesionym na świdrze urobkiem, bardzo często bezpośrednio przed montażem zbrojenia. Parametry kolumn CFA, takie jak ich długość, wydatek betonu, czas wykonania są automatycznie rejestrowane i podlegają ciągłej kontroli operatora.

cfa

Zastosowanie

Kolumny CFA można stosować w różnego rodzaju gruntach. Technologia bardzo dobrze sprawdza się w trudnych do przewiercenia gruntach niespoistych - zagęszczonych piaskach oraz w gruntach spoistych - półzwartych glinach. Należy unikać stosowania tej technologii w gruntach niespoistych luźnych oraz w gruntach organicznych o wilgotnościach powyżej 100%. Budynki kubaturowe, przekazujące znaczne obciążenia na podłoże, obiekty inżynierskie, hydrotechniczne, przemysłowe to główne obszary stosowania tej metody. Zdarza się, że ze względu na panujące warunki gruntowe (trudne do przewiercenia warstwy) technologie tę stosuje się również pod nasypami drogowymi oraz obiektami wielkopowierzchniowymi.
W zależności od przypadających obciążeń, dobiera się:
• średnicę; stosując świdry od 0,4m do 1,20m,
• długość; maksymalnie 25,0m,
• rozstaw; najczęściej w zakresie od 1,2m do 3,5m, stosując prostokątne bądź trójkątne rozmieszczenie kolumn, pali CFA.

IMG 9043
IMG 9014
IMG 9087
Skip to content