19. stycznia podpisaliśmy umowę na wykonanie remediacji części terenu po dawnych zakładach chemicznych ZACHEM. Wspólnie jako konsorcjum firm REMEA SAS, Remea Sp. z o.o. i Menard Sp. z o.o. wykonamy remediację z wykorzystaniem innowacyjnej metody technicznej „pump and treat” czyli „pompuj i oczyszczaj”, która polega na wypompowaniu zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczeniu wód podziemnych w instalacji i zatłoczeniu wstępnie oczyszczonej wody do warstwa wodonośnej.

Więcej o całości inwestycji można przeczytać TUTAJ.

zachem