Budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” do węzła „Radzymin Płd.”

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy PRIBEX Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii konsolidacji dynamicznej DC w ramach projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8.

Warunki gruntowe

Przedmiotową drogę ekspresową S8 w całości zaliczono do III kategorii geotechnicznej i warunki gruntowe określono, jako proste i złożone. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono że w podłożu występują: – piaski eoliczne budujące pola piasków przewianych i wydmy, oraz piaski rzeczne i wodnolodowcowe o różnej gradacji, – seria iłów warwowych wykształcona głownie w postaci iłów i iłów pylastych, glin pylastych zwięzłych, glin pylastych, rzadziej pyłów i pyłów piaszczystych, – osady organiczne występujące w obniżeniach terenu pomiędzy wydmami. Nasypy niebudowlane występują bezpośrednio przy powierzchni terenu. Grunty te są niejednorodne i wykształcone w postaci gruzu ceglanego i betonowego, gruntów głównie piaszczystych i lokalnie gliniastych, zawierają również domieszki odpadów komunalnych i popiołów z elektrociepłowni.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DC odcinek A droga główna w kilometrażu 12+700 – 12+775 o łącznej powierzchni 4215 m2, odcinek B droga główna w kilometrażu 5+160 – 5+320 o łącznej powierzchni 8544 m2 oraz odcinek A droga dojazdowa D2 w kilometrażu 0+450 – 770 o łącznej powierzchni 1232 m2. Całkowita powierzchnia wzmocnienia wyniosła 13 991,0 m2.