Rozbudowa Centrum Handlowego Auchan przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku

Technologie użyte:

Branża:

  • Centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem Centrum Handlowego Auchan w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej, w wyniku której ustalono że w podłożu gruntowym do badanych głębokości zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Są to osady zarówno spoiste jak i niespoiste.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 1100 mb kolumn CMC o średnicy ok. 32 cm.