Rozbudowa budynku produkcyjnego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego Firmy Axis przy ul. Kartuskiej 375B w Gdańsku, wymagała wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie w podłożu gruntów słabonośnych. Prace mające na celu wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przeprowadzono z wykorzystaniem technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Warunki gruntowe

Obszar prac charakteryzuje się występowaniem nasypów niebudowlanych na głębokości do 3m p.p.t., które klasyfikowane są jako nienośne. Pod warstwą nasypów znajdują się słabonośne grunty reprezentowane przez : grunty organiczne (namuły pylaste oraz torfy) piaski gliniaste i gliny miękkoplastyczne, oraz luźne piaski nasypowe.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC. Wykonano łącznie 61 szt. kolumn CMC o średnicy 400mm oraz łącznej długości kolumn 400mb.