Przebudowa i rozbudowa Targowiska Miejskiego w Śremie

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projekt polegał na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC pod fundamentami budynków B1, B2, C oraz D rozbudowywanego Targowiska Miejskiego w Śremie.

Warunki gruntowe

W podłożu wydzielono:
•warstwę geotechniczną nr I – glinę piaszczystą (Gp) żółtą i szarą, wilgotną, twardoplastyczną
•warstwę geotechniczną nr II – glinę piaszczystą (Gp) żółtą i szarą, mało wilgotną,
•warstwę geotechniczną nr III – namuł gliniasty (Nmg) czarny, wilgotny,
•warstwę geotechniczną nr IV – piasek drobny (Pd) żółty i szary, wilgotny i mokry
•warstwę geotechniczną nr V – piasek drobny (Pd), żółty, mało wilgotny, średnio zagęszczony
•warstwę geotechniczną nr VI – torf (T) brunatny, wilgotny, o zawartości substancji organicznej
Woda gruntów występuje na głębokości od 1,6 do 6,0 m. Występują tutaj dwa poziomy wodonośno-gruntowe o swobodnym zwierciadle oraz wgłębny o zwierciadle subartezyjskim, nawierconym w piaskach średnich na głębokości od 4,5 do 6,0 m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn betonowych CMC. Na obszarze wzmacnianym wykonano łącznie 180 kolumn CMC o długości sumarycznej 1710,28 mb.