Przebudowa drogi Krajowej DK 58 na odcinku Stare Kiełbonki – Zgon

Technologie użyte:

Branża:

  • drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Modernizacja drogi krajowej DK58 na odcinku Stare Kiełbonki-Zgon wymagała wzmocnienia podłoża w celu zapewnienia odpowiedniej nośności oraz stateczności nasypów drogowych . Zadaniem Menard było wzmocnienie podłoża na 120-metrowym odcinku trasy przebiegającym przez stare zastoisko.

Warunki gruntowe

W rejonie prowadzonych prac, poniżej starego nasypu drogowego o miąższości ok. 3-4 m zalegały organiczne grunty w postaci torfu i namułów o zmiennej miąższości, dostosowanej do zasięgu zastoiska. Poniżej warstw gruntów organicznych (miąższość ok. 1-4m), zalegały nośne piaski w stanie zagęszczonym. Zwierciadło wód gruntowych stabilizowało się ok. 0,5 m poniżej platformy roboczej.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała ok. 5 tyś mb kolumn betonowo-żwirowych (BMC- średnica trzonu betonowego 400mm), które zostały zwieńczone materacem z dobrze zagęszczanych gruntów piaszczystych odseparowanych geosyntetykiem. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło w niedługim czasie wzmocnić podłoże pod dwoma pasami ruchu na odcinku 120 m i zmniejszyć do minimum osiadania nowo wykonanej konstrukcji drogi. Wzmocnienie podłoża na odcinku Stare Kiełbonki — Zgon w technologii kolumn BMC zapewniło odpowiednią nośność nasypów drogowych.