Projekt budynku mieszkalnego nr 2 w Straszynie przy ul. Starogardzkiej

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na potrzeby posadowienia budynku mieszkalnego w Straszynie koło Gdańska wykonaliśmy wzmocnienie gruntu za pomocą technologii kolumn betonowych CMC. Wykonano 159 kolumn zbrojonych stalą profilową. Zleceniodawcą był : F.H.U.B. PROSPER Ireneusz Jóskowski z Luzina.

Warunki gruntowe

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów niekontrolowanych złożonych z piasków drobnych próchniczych, torfów oraz piasków gliniastych, glin piaszczystych i piasków drobnych z domieszkami gruzu ceglanego i betonowego oraz próchnicy i wapnia. Swobodne zwierciadło wody gruntowej układa się na głębokości od 1 do 7 m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 159 szt. kolumn CMC o średnicy 400 mm o długościach do 12 m w przeciągu 3 dni. Próbne obciążenia potwierdziły prawidłowe założenia projektowe.