Opis projektu

W ramach projektu „Budowa Zakładu Produkcji Paliwa w Szczecinie Etap 2” wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn zbrojonych CMC, jako posadowienie pośrednie fundamentów urządzeń Wiaty nr 2 i 3. Planowana inwestycja, przy ulicy Kujota na terenie Portu w Szczecinie, umożliwi produkcję oleju pirolitycznego, z wykorzystaniem zużytych opon samochodowych.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykazały, że warunki gruntowe w podłożu są złożone. Do głębokości ok 3,0 m zalegały nasypy budowlane w stanie średnio zagęszczonym oraz nasypy niekontrolowane. Poniżej nasypów wystąpiły słabonośne grunty organiczne. Strop gruntów nośnych, który budują piaski drobne położony był poniżej gł. 8,3-10,5 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po przeanalizowaniu obciążeń oraz warunków gruntowych jako rozwiązanie przyjęto posadowienie pośrednie na 88 sztukach kolumn CMC o średnicy 400mm zbrojonych stalowym kształtownikiem. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie fundamentów urządzeń.