Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie SKANSKA S.A., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC, pod nowo budowaną drogę łączącą port morski w Darłowie z drogami wojewódzkimi
i krajowymi.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie słabonośnych gruntów oraz starego składowiska odpadów do głębokości ok 5m, poniżej znajdowały się gliny w stanie plastycznym oraz twardo plastycznym, przewarstwione średnio zagęszczonymi piaskami.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia nasypu drogowego w technologii kolumn CMC. Przykryte materacem geosyntetycznym.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 1 046 szt. kolumn CFA łącznej długości 7 440 mb.