Pomorskie Centrum Logistyczne, etap II ul. Kontenerowa 21 w Gdańsku

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale i magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie BREMER Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii Konsolidacji Dynamicznej DC pod halę magazynową Pomorskiego Centrum Logistycznego.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego. Obszar charakteryzuje się budową geologiczną typową dla Żuław Wiślanych. Zbudowany jest z piasków różnej granulacji z przewarstwieniami osadów organicznych. Grunty organiczne występują pod warstwą piasków i nasypów o miąższości od około 8,5 do 16,0 m. Nasypy piaszczyste w stanie luźnym występują miejscami, po starych wyrobiskach bursztynów.

Rozwiązania projektowe

Ze względu na warunki gruntowo – wodne Menard Polska Sp. z o.o. zdecydowała się na zastosowanie Konsolidacji Dynamicznej DC. Technologia ta pozwoliła na zagęszczenie wgłębne przypowierzchniowej warstwy piasków w stanie luźnym i średnio zagęszczonym. Umożliwiło to bezpośrednie posadowienie fundamentów hali oraz bezpieczne wykonanie konstrukcji drogowych na obszarze inwestycji.
Powierzchnia wzmocnienia wyniosła ok. 86.450 m2.