Pawilon handlowo – usługowy ALDI przy Al. Krakowskiej w Warszawie

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny
  • Centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn CMC pod fundamentami na budowie marketu ALDI w Warszawie przy Al. Krakowskiej.

Warunki gruntowe

Od powierzchni do głębokości maksymalnej 2,6-6,3m p.p.t. zalega warstwa gruntów antropogenicznych w postaci nasypów niebudowlanych złożonych z piasków drobnych, piasków średnich z domieszkami gruzu i cegieł. Poniżej rozpoznano warstwę gruntów spoistych: piasków gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym pyłem i namułem. Maksymalna głębokości zalegania gruntów spoistych 7,4-8,8m p.p.t. Poniżej znajduje się warstwa gruntów niespoistych w postaci piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. Swobodne zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 8,3m p.p.t. na rzędnej 24,95m n.p.m.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 320 mm. Menard wykonał łącznie 201 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 1794 mb.