Osiedle mieszkaniowe ”Nowy Raków” ul. Instalatorów 7b – Etap V,X oraz XI Warszawa

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych pod fundamentami na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Instalatorów 7b w Warszawie. W 2016 wykonano 3 etapy inwestycji ( etap V, X oraz XI).

Warunki gruntowe

W omawianym rejonie przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią nasypy zalegające do ok. 0,7-4,7m ppt, Poniżej nasypów zalegają głównie piaski drobne. Warstwa piasków ma zróżnicowaną grubość do ok.10m. Do głębokości 5-6m ppt piaski są w stanie średnio zagęszczonym ID=0,5-0,6 a zalegające głębiej w stanie zagęszczonym ID=0,7. W obrębie warstwy piasków na części badanego terenu natrafiono na wkładki i przewarstwienia pyłów w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 360 mm. Menard  Sp. z o.o. w 2016 roku wykonał łącznie 1201 szt. kolumn o sumarycznej długości 7230 mb.