Modernizacja istniejących torowisk przy placach węglowych nr 2 i nr 3 w EC Siekierki w Warszawie. Wzmocnienie podłoża pod kombajn węglowy na terenie EC Siekierki.

Technologie użyte:

Branża:

  • kolej

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

W EC Siekierki przy ul. Augustówki 1 w Warszawie przeprowadzano modernizację istniejących torowisk pod budowę nowego kombajnu węglowego. Występujące w podłożu słabe grunty, znaczne obciążenia punktowe (20t na koło kombajnu) oraz ograniczenia różnicy osiadań do 4mm to główne przyczyny zastosowania wzmocnienia podłoża w postaci kolumn cementowo- żwirowych.

Warunki gruntowe

Przeprowadzona analiza warunków geologiczno – inżynierskich potwierdziła, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu do 3,0 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, występują gliny w stanie plastycznym i miękkoplastycznym.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard na budowie ESC Gdańsk Etap I wykonała ok. 1100 szt. kolumn betonowych (średnica min. 600mm) z poszerzoną stopą żwirową. Do wykonania kolumn została wykorzystana specjalnie zaprojektowana mieszanka betonowa oraz dobrze zagęszczalne kruszywo. Zastosowana technologia zagwarantowała uzyskanie małych osiadań resztkowych oraz wysokich współczynników stateczności globalnej. Kolumny betonowe z poszerzoną stopą żwirową zostały wykonane przy pomocy wibratora wgłębnego.