Miejsce kontroli pojazdów ciężarowych – Trasa Sucharskiego Gdańsk

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CFA, pod nowo budowany punkt kontroli pojazdów ciężarowych przy ulicy Majora Sucharskiego w Gdańsku.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych na głębokości od 10 do 14m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia nasypu drogowego w technologii kolumn CFA.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 249szt. kolumn CFA łącznej długości 2 450 mb.