Magazyn surowców Huty Szkła „Czechy” S.A. zlokalizowany w Trąbkach

Technologie użyte:

Branża:

  • Magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Trąbkach, gmina Pilawa, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, na terenie działek nr 418/11, 418/16, 418/19 oraz 418/21, należących do Huty Szkła „Czechy” S.A.
Inwestycja dotyczy realizacji hali magazynowej wyrobów gotowych, budynku zaplecza technicznego, magazynu surowców ( zestawiarni ), hali produkcyjnej oraz wiaty na piasek.

Warunki gruntowe

Przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią warstwa gleby i grunty nasypowe zalegające do ok. 0,3-3,1m p.p.t. Poniżej zalegają różnoziarniste wodnolodowcowe piaski o granulacji od piasków pylastych po pisaki grube. Poniżej występują osady lodowcowe (glina zwałowa) reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pospółki gliniaste i gliny pylaste. Strop glin zwałowych występuje na głębokości 0,5-6,6 m p.p.t. Następną warstwę stanowią wodnolodowcowe piaski pylaste głębiej przechodzące w średnioziarniste. Strop tej warstwy występuje na głębokości 9,7-12,0 m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,9-2,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard  wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 232 szt. kolumn CMC o łącznej długości 2231,6 metrów bieżących.