Hala produkcyjna w Żukowie

Technologie użyte:

Branża:

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – LENAP HALE Sp. z o.o. z siedzibą w Gowinie, wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC, pod hale produkcyjną w Żukowie.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego, wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości maksymalnej ok. 5,3 m p.p.t.. Woda gruntowa zalega na głębokości 0,6 – 2,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 159 szt. kolumn CMC pod posadkę oraz 64 szt. kolumn zbrojonych CMC pod stopy fundamentowe o łącznej długości 1530 mb.