Galeria Tarasy Zamkowe w Lublinie

Technologie użyte:

Branża:

Karta porealizacyjna

Opis projektu

Tarasy Zamkowe to nowoczesna galeria handlowa powstająca na lubelskim podzamczu u zbiegu al. Tysiąclecia i Unii Lubelskiej. Mieszkańcy Lublina będą mogli korzystać z 150 nowych sklepów oraz prawie 3 hektarowego dachu porośniętego zielenią.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanym obiektem zalegały nasypy ziemne wilgotne zawierające grunty organiczne z zawartością gruzu ceglanego o miąższości 1 m. Grunty organiczne namuły i torfy miały miąższość 3,7 m, natomiast piaski drobne 2,5 m. Głębiej zalegały nawodnione piaski drobnoziarniste do średnio ziarnistych, z lokalnie występującą domieszką kanciastego żwiru margla dredowego.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych oraz drenów prefabrykowanych. Łącznie wykonano 40 kolumn betonowych o łącznej długości 250 mb, oraz 679 drenów prefabrykowanych o łącznej długości 4250.