Farma Wiatrowa – Tomaszów Lubelski

Technologie użyte:

Branża:

  • Farmy wiatrowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC, na potrzeby posadowienia 12 turbin wchodzących w skład Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski – Obszar 5 oraz 3 turbin wchodzących w skład Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski – Obszar 4.

Warunki gruntowe

Wyszczególniono następujące grupy i warstwy geotechniczne: Grupa II – obejmuje grunty mało i średnio spoiste – lessy. Grupa i warstwa IIIA – zaliczono do niej grunty niespoiste, tj. piaski pylaste, wilgotne. Grupa IV – zaliczono do niej wietrzelinę gliniastą powstałą z margla. Technicznie grunty te rozpoznano, jako pyły o barwie jasnoszarej z wkładkami okruchów margla. Grupa i warstwa VI – to stwierdzona lokalnie w postaci porwaków wśród wietrzeliny gliniastej– skała miękka. Omawiane podłoże zbudowane jest głównie z gruntów słabo przepuszczalnych – gliny pylastej lessopodobnej, wietrzelin gliniastych i margla.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC o średnicy 360 mm. Firma Menard wykonała łącznie 720 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 4995 mb.