Fabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Wysokiem Mazowieckie. Budynek C

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowanym budynkiem C należącym do inwestycji Fabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA 3. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn DSM.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanym budynkiem stwierdzono zaleganie gruntów słabonośnych. Zalegają gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL=0,15-0,25. Lokalnie występują przewarstwienia piasków drobnych średnio zagęszczonych. Woda gruntowa występuje lokalnie w postaci sączeń sródglinowych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 1800 mb kolumn DSM o średnicy ok. 1000 cm.