Aleksander Sucharzewski, Menard Sp. z o.o.

Intencją posadowień pośrednich jest przeniesienie obciążeń od konstrukcji na warstwy gruntów zalegające poniżej gruntów słabonośnych. Realizuje się to przy pomocy pali lub kolumn. W katalogu technologii wykonywanych przez Menard są kolumny CFA, kolumny przemieszczeniowe CMC lub MSC. Wybór technologii zależy od rachunku ekonomicznego i technicznych możliwości.

Realizując małe projekty, w tym domki jednorodzinne, poszukuje się prostej i szybkiej w wykonaniu technologii. Krótszy czas wykonania prac fundamentowych (inaczej: fundamentowanie) zapewnia optymalny stosunek kosztów do osiągniętych efektów. W Menard dysponujemy sprawdzoną wielokrotnie technologią kolumn MSC.

Kolumny MSC  należą  do  grupy  technologii przemieszczeniowych co oznacza, że w trakcie formowania trzonu kolumny grunt nie jest wydobywany na powierzchnię, ale przemieszczany w kierunku poziomym  do  osi  otworu.  Do  ich  wykonania najczęściej  stosuje  się  specjalnie  dostosowaną stalową rurę, która w miejscu złącza z jednostką sprzętową jest połączona z narzędziem generującym wibracje pionowe. Ciężar narzędzia, wibracje oraz siła docisku maszyny powodują pogrążanie się rury na projektowaną głębokość. Po uzyskaniu żądanej głębokości następuje podciąganie narzędzia do góry, przy jednoczesnym pompowaniu odpowiednio dobranego  betonu.
W  rezultacie  uzyskujemy kompozyt  gruntu  i  kolumn,  współpracujących jak  jednolita  struktura o  zwiększonej  nośności. Proces  wykonywania  kolumny  nie  powoduje praktycznie żadnych uszkodzeń powierzchni terenu, a generowane w płaszczyźnie pionowej wibracje o małej częstotliwości nie wpływają na konstrukcje budynków, nawet gdy prace wykonywane są w ścisłej zabudowie. Wydajności prac dochodzą do kilkuset metrów bieżących kolumn na zmianę.

Menard realizował wiele małych inwestycji, posadowionych za pośrednictwem kolumn MSC. Przykładowe realizacje z roku 2018-2019 to między innymi:

 • Włynówko k. Słupska
 • Przewłoka k. Ustki
 • Mosty k. Gdyni

Zastosowanie omawianej technologii pozwoliło zrealizować każdą z budów w ciągu jednego dnia. Pozwoliło to inwestorowi na zaoszczędzenie między innymi na ochronie, czasie mobilizacji jednostek roboczych oraz zasobów ludzkich.

Przykład 1: Włynkówko k. Słupska – budowa domu jednorodzinnego

Problemem do rozwiązania było posadowienie budynku jednorodzinnego na działce, na której zalegają grunty słabonośne reprezentowane przez grunty organiczne – namuły pylaste. Rozwiązaniem było:

 • kolumny MSC: 50 szt.,​
 • średnica 0,32 m,​
 • średnia długość: 5,0 m,​
 • łączna długość: 300 m.

Rezultat: bezpieczne posadowienie budynku jednorodzinnego.

Przykład 2: Przewłoka k. Ustki – budowa trzech domków całorocznych

Problemem do rozwiązania było posadowienie trzech budynków całorocznych na działce, na której zalegają grunty słabonośne reprezentowane przez nasypy antropogeniczne oraz grunty organiczne – namuły piaszczyste. Rozwiązaniem było:

 • kolumny MSC: 45 szt.,​
 • średnica 0,27 m,​
 • średnia długość: 7,0 m,​
 • łączna długość: 315 m.​

Rezultat: bezpieczne posadowienie budynków całorocznych.

Przykład 3: Mosty k. Gdyni – budowa pasywnego domu z kontenerów

Problemem do rozwiązania było posadowienie pasywnego budynku na działce, na której zalegają grunty słabonośne reprezentowane przez grunty organiczne – torf. Rozwiązaniem było:

 • kolumny MSC: 28 szt.,​
 • średnica 0,32 m,​
 • średnia długość: 6,0 m,​
 • łączna długość: 168 m.​

Rezultat: bezpieczne posadowienie budynku pasywnego z kontenerów.

Każdą z powyższych budów udało się zrealizować w ciągu jednego dnia, a koszt wzmocnienia podłoża w technologii kolumn MSC pojedynczej budowy wyniósł mniej niż mogłoby się wydawać ;)

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny Twojej inwestycji! Napisz zapytanie na biuro@menard.pl.

*Dla łatwiejszego zrozumienia tekstu, pojęcia: „pal” i „kolumna” używamy zamiennie.