Budynek Żłobka przy ulicy Szkoły Orląt w Warszawie

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy SKANSKA SA wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod płytą fundamentową żłobka przy ul. Szkoły Orląt w Warszawie.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono występowanie przypowierzchniowego humusu
i niekontrolowanych gruntów nasypowych o miąższości do 1.7m. W kolejnej warstwie występują grunty organiczne. Poniżej znajdują się grunty niespoiste – piaski średnie o stopniu zagęszczenia Id = 0.3-0.6. W warstwie IV występują piaski średnie średnich oraz lokalnie piaski grube w zagęszczone na pograniczu stanu średnio zagęszczonego – stopień zagęszczenia Id > 0.6.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod płytą fundamentową żłobka. Łącznie wykonano 1773,6 mb kolumn CMC o średnicy ok. 32 cm.