Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konopnickiej w Słubicach

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Prace polegały wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, posiadającym siedem kondygnacji naziemnych. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanym budynkiem stwierdzono zaleganie gruntów słabonośnych. Pierwszą warstwę pod powierzchnią terenu stanowiły nasypy niekontrolowane, poniżej występowały gliny pylaste i twardoplastyczne oraz piaski drobne średnio zagęszczone, miejscami luźne.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 1750 mb kolumn CMC o średnicy ok. 40 cm.