Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Rafowej w Łodzi

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rafowej w Łodzi. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 343/2. Działka obecnie nie jest zabudowana. Budynek jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonym.

Warunki gruntowe

Warstwę powierzchniową terenu stanowi humus o miąższości 0,3 m. Poniżej w części północno-zachodniej zalegają utwory zwałowe, głównie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Natomiast w części południowo-wschodniej pod piaskami drobno, średnio i gruboziarnistymi zalegają do zmiennych głębokości utwory zastoiskowe wykształcone w postaci pyłów oraz pyłów na granicy gliny. Grunty te są zróżnicowane pod względem stanu konsystencji od twardoplastycznych, do plastycznych na granicy miękkoplastycznych. Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,55 m p.p.t. tj. na rzędnej 179,71 m n.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 97 szt. kolumn CMC o łącznej długości 612,00 metrów bieżących.