Budowa Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Projektowany budynek składa się z części magazynowej o wymiarach 30x75m, oraz części socjalno-biurowej o wymiarach 30x11m. Hala magazynowa w konstrukcji stalowej. Część biurowo-socjalna to konstrukcja tradycyjna, czyli ściany murowane. Pod halą wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC średnicy 400mm o zróżnicowanych długościach, wynoszących od 8 do 19,5mb. Pod ławami w części magazynowej, kolumny dodatkowo zbrojono kształtownikami stalowymi o przekrojach od IPE 120 do IPE 180. Pod pozostałą częścią hali pod posadzką oraz pod częścią socjalną kolumny były niezbrojone.

Warunki gruntowe

Obszar ten charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Najstarsze występujące osady to plejstoceńskie piaski i gliny lodowcowe, zlokalizowane na głębokościach 6,2 -15,6m p.p.t. oraz przykryte namułami i torfami genezy bagiennej. Na stropie utworów rodzimych zalega warstwa gruntów antropogenicznych (nasypy niekontrolowane) o miąższości od 3,9 do 6,9m. Woda gruntowa występuje nieregularnie w piaskach pod ciśnieniem hydrostatycznym na
głębokości 5,7 – 14,6m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał łącznie 279 sztuk kolumn betonowych CMC o średnicy 400mm, o łącznej długości 4146mb oraz przeprowadziła jedno badanie statycznego obciążenia kolumny, które potwierdziło założenia projektowanych nośności kolumn.