Budynek Laboratorium Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. w Kobyłce

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie firmy Pro-Invest S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod fundamentami Laboratorium Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. przy ul. Nadmeńskiej 14, 05-230 Kobyłka.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, pod powierzchnią terenu, na większości badanego obszaru nawiercono grunty nasypowe. Poniżej, na całym terenie występują średnio zagęszczone piaski drobne, miejscami także pylaste i średnie. Od głębokości 1.60 ÷ 2.80 m ppt. zalegają gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe oraz pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniach plastyczności IL = 0.10 ÷ 0.30. W podłożu stwierdzono także występowanie gruntów organicznych – namułów oraz gruntów spoistych. Od głębokości 7.50 ÷ 8.10 m ppt występują piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0.60 ÷ 0.70, które zalegają do głębokości rozpoznania tj. 12.00 m ppt. Badania sondą CPT potwierdziły rozpoznany wcześniej układ wyżej położonych warstw gruntu.

Rozwiązania projektowe

Menard wykonał wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC pod fundamentami Laboratorium Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. o łącznej długości 3048 mb i średnicy ok. 40 cm.