Budynek handlowo – usługowy Kaufland. Kościerzyna ul. Klasztorna

Technologie użyte:

Branża:

  • Hale
  • Magazyny
  • Centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Zakładu Budowlano-Remontowego „BUDREM” Sp. z o.o. Sp.k., wykonano wzmocnienie podłoża w postaci kolumn betonowych CMC pod fundamenty budynku handlowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w Kościerzynie przy ul. Klasztornej.

Warunki gruntowe

Podłoże zbudowane jest z gruntów rodzimych organicznych i próchnicznych wykształconych jako torfy i namuły, piaski próchniczne oraz mułki próchniczne. Ponadto występują grunty rodzime mineralne niespoiste z licznymi wtrąceniami części organicznych. Poziom wód gruntowych może występować na powierzchni istniejącego terenu. Teren może być okresowo podtapiany.

Rozwiązania projektowe

W celu zapewnienia dopuszczalnych wartości osiadań, spełnienie I stanu granicznego nośności i II stanu granicznego użytkowania konstrukcji zdecydowano się na zastosowanie technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC pod fundamenty oraz posadzkę obiektu. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała wzmocnienie w ilości 743 szt. kolumn betonowych CMC.