Opis projektu

GALERIA WARMIŃSKA, zlokalizowana na skrzyżowaniu ulicy Tuwima i Sikorskiego będzie największym obiektem pełniącym funkcje handlowe, usługowe i rozrywkowe w Olsztynie . Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – MGC Inwest Sp. z o.o. Menard Polska wykonał wzmocnienie podłoża w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych typu: CMC, MSC, jako posadowienie pośrednie konstrukcji planowanego budynku, fundamenty żelbetowe oraz płytę posadzkową.

Warunki gruntowe

Na obszarze objętym budową budynku Galerii Warmińskiej, stwierdzono występowanie holoceńskich gruntów nasypowych, gleby, gruntów organicznych i osadów deluwialno-aluwialnych zalegających na plejstoceńskich osadach zastoiskowych, gruntach morenowych i osadach wolnolodowcowych. Stwierdzono trzy poziomy wodonośne charakteryzujące się zwierciadłem wody: swobodnym lub lekko napiętym stabilizującym się na głębokościach 0,9 – 3,3 m, 3,0 – 10,2 m, oraz 4,0 – 7,5 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia budynku Galerii Warmińskiej, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC/MSC, na którym wykonano fundamenty żelbetowe w postaci stóp, ław i płyt fundamentowych. Menard Polska Sp. z o.o. wykonał łącznie ok. 26 tys. mb betonowych kolumn CMC, 30,5 tys. mb kolumn MSC, oraz ok. 10,9 tys. mb kolumn podposadzkowych typu Compaction Grouting (ISR). Ponadto wykonano ok. 370 szt. stóp fundamentowych, oraz płytę posadzkową na poziomie „0” budynku handlowo-usługowego na powierzchni ok. 23,5 tys. m2. W celu umożliwienia prowadzenia robót, związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża wykonano również stabilizację podłoża gruntowego wapnem i cementem na powierzchni ok. 25 tys. m2.