Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Zamkowej w Opalenicy

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowanym zespołem przedszkolno – żłobkowym. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną na terenie inwestycji występują złożone warunki geotechniczne. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Pierwszą warstwę pod powierzchnią terenu stanowiły nasypy niekontrolowane, poniżej występowały torfy i namuły, poniżej gliny piaszczyste, ostatnią warstwę stanowiły piaski pylaste, drobne i średnie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 825 mb kolumn CMC o średnicy ok. 40 cm.