Budowa zespołu budynku usługowo-handlowego – ul. Kolista w Katowicach

Technologie użyte:

Branża:

  • budownictwo mieszkaniowe i centra handlowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Posadowienie bezpośrednie pawilonu handlowego zlokalizowanego w Katowicach uniemożliwiały grunty słabonośne występujące w podłożu. W celu umożliwienia bezpośredniego posadowienia obiektu zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn żwirowych SC.

Warunki gruntowe

Przeprowadzona analiza warunków geologiczno – inżynierskich wykazała, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu, od 4,0 do 6,0m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, występowały grunty słabonośne.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 128 szt. kolumn żwirowych o średnicy 600-800 mm i długości od 6,0 do 7,0m. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn żwirowych pozwoliło na ograniczenie osiadań różnicowych w obrębie fundamentów oraz bezpieczną pracę konstrukcji.