Budowa siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu

Technologie użyte:

Branża:

  • inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przeprowadzone badania geologiczne wskazały na konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu. Trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt ze stropodachem został posadowiony bezpośrednio oraz pośrednio na wzmocnionym podłożu. Kluczowe przy takim rozwiązaniu jest zapewnienie odpowiednio małych osiadań różnicowych.

Warunki gruntowe

W podłożu budowlanym stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowych. Na podstawie wykonanych wierceń i badań wydzielono trzy serie geotechniczne, w których skład wchodzą: torfy i namuły piaszczyste; fluwialne piaski średnie, grube, żwiry i pospółki; fluwioglacjalne grunty pylaste. W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie na płytkim poziomie, w warstwie utworów piaszczystych, swobodnego i lekko napiętego zwierciadła wody gruntowej.

Rozwiązania projektowe

Pod częścią budynku, gdzie występowały dostatecznie dobre warunki gruntowe, zastosowano posadowienie bezpośrednie. Stopy i ławy fundamentowe pozostałej części budowli zostały oparte na 184 szt. przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC o długościach od 2,8 do 6,2m. Założenia projektowe zostały potwierdzone w trakcie wykonywania robót dzięki odczytom kontrolnym parametrów w maszynie oraz przeprowadzonym z sukcesem próbnym obciążeniem kolumny.