Budowa Ośrodka Żeglarskiego w Rewie

Technologie użyte:

Branża:

  • Inne

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – Madera Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdyni , wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC, pod budowę Ośrodka Żeglarskiego w Rewie.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych głębokości od 4,5 do 5,4 m p.p.t. w miejscu projektowanych kolumn CMC. Ponad to z racji lokalizacji inwestycji we wszystkich otworach wiertniczych wystąpiła woda gruntowa na głębokości H=-0,15 do 0,09 m n.p.m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia konstrukcji płyty fundamentowej, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC o średnicy 360 mm.
Menard wykonał łącznie 317 szt. betonowych kolumn CMC pod płytą fundamentową, w tym 16 sztuk pod konstrukcję dwóch żurawi wieżowych. Łączna długości kolumn to 3100 mb. Ponad to kolumny po ich wykonaniu zostały ścięte na rzędną projektową na głębokości od 1,94 do 2,45 m pod poziomem platformy.