Budowa: Osiedle mieszkaniowe SASKA nad Jeziorkiem etap III Budynek E i F

Technologie użyte:

Branża:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych pod fundamentami na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Saska Etap III Budynki E i F.

Warunki gruntowe

Teren, na którym zaprojektowano budynki płożony jest w obrębie doliny rzecznej Wisły, na tarasie zalewowym wyższym. W podłożu gruntowym występują mułki ilaste (mady ciężkie) na piaskach rzecznych. Słabonośne plastyczne gliny, pyły piaszczyste i pyły oraz grunty organiczne występują do głębokości 7m poniżej poziomu terenu. Poniżej gruntów nienośnych i słabonośnych zalegają piaski pylaste, drobne, średnie i grube, średnio zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.35 ÷ 0.70.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykorzystała technologię przemieszczeniowych kolumn betonowych , łącznie wykonano 2199 kolumn. O sumarycznej długości około 11007,0 mb.