Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK 20 Obiekt WD-06

Technologie użyte:

Branża:

  • Drogi

  Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na potrzeby posadowienia wiaduktu drogowego WD-06 w ciągu drogi krajowej DK20 w Kościerzynie wykonaliśmy kolumny DSM. Wzmocnienie obejmowało trzy podpory oraz fundamenty murów oporowych. Długość obiektu wynosi 43,08m, szerokość całkowita 10,45m. Zleceniodawcą był : STRABAG Sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Warunki gruntowe

Badania podłoża w rejonie przyczółków wykazały występowanie średniozagęszczonych gruntów ID=0,4 oraz niespoistych gruntów spoistych IL=0,2. Poziom wody gruntowej znajdował się od 2 do 12,7 m ppt.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM o średnicy 1000 mm. Pod podporami wykonano 85 szt. kolumny i długościach do 12 m, a pod murami oporowymi 49 szt kolumn o długościach do 9 m.