Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogóźno-Tuchola)

Technologie użyte:

Branża:

Karta porealizacyjna

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – EUROVIA POLSKA S.A., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn MSC w celu posadowienia drogowej obwodnicy miasta Nakła nad Notecią.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego do głębokości 7 m p.p.t. Analizowany teren charakteryzuje się płytkim zaleganiem gruntów organicznych oraz wysokim poziomem wód gruntowych.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia konstrukcji nasypu, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn MSC niezbrojonych i zbrojonych kształtownikami IPE80 o średnicy 175, 250, 320 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie ok. 55.000 mb kolumn MSC. Zaprojektowane wzmocnienie podłoża gruntowego pozwoliło na spełnienie wymagań przyjętych w projekcie wykonawczym.